Oferta

Szkolenia indywidualne i grupowe

Prowadzimy zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. O ile te pierwsze zdecydowanie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu, o tyle te drugie podlegają bardziej elastycznej umowie pomiędzy instruktorem i kursantem.

To zwykle ten ostatni podejmuje ostateczną decyzję zarówno o ilości wykupionych godzin, jak i o konkretnych godzinach rozpoczynania zajęć. W ten sposób staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy z rozmaitych powodów nie zawsze mogą dostosować swój czas do wymogów kursu grupowego.

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i (a może przede wszystkim) część praktyczną.
Pamiętajmy również, że windsurfing to nie tylko umiejętności i sposób na aktywne spędzanie czasu. To także postawa etyczna (zasady fair play), której zawsze powinniśmy być wierni, i to od najmłodszych lat…

Kontakt: 518258183

Cennik

Początkujący
1h
6h
10h
1 osoba
110 zł/os.
600 zł/os.
950 zł/os.
2 osoby
90 zł/os.
500 zł/os.
780 zł/os.
3 osoby
70 zł/os.
380 zł/os.
600 zł/os.
4 osoby
60 zł/os.
320 zł/os.
510 zł/os.
5 osób
45 zł/os.
260 zł/os.
420 zł/os.
6-7 osób
35 zł/os.
210 zł/os.
350 zł/os.

Regulamin

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKÓŁKI  I WYPOŻYCZALNI WINDSURFINGOWEJ AG BAY SURF

 1. Lekcja indywidualna z instruktorem trwa 55 minut.
 2. Lekcja grupowa dotyczy grupy 6 -7 osób jednocześnie wraz z 1 instruktorem.
 3. Osoby korzystające z usług AG Bay Surf zobowiązane są przynieść nad wodę oraz odnieść na bazę przydzielony im sprzęt.
 4. W przypadku spóźnienia się lub nie przyjścia klienta na zajęcia, AG Bay Surf nie zwraca kosztów za usługi.
 5. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut sprzęt przydzielony uczestnikowi może być wykorzystany przez szkołę AG Bay Surf.
 6. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 7. Za osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 8. Osoby pełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf żeglują na własną odpowiedzialność.
 9. Osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf żeglują na odpowiedzialność rodziców, bądź opiekunów.
 10. Osoby korzystające z usług AG Bay Surf zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 11. Osoba korzystająca z usług AG Bay Surf zobowiązana jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu, jeżeli podczas użytkowania spowodowała szkodę, która nie wynikała z wady fabrycznej sprzętu lub wyeksploatowania, a z niewłaściwego jego wykorzystania.
 12. Opłatę za wybraną usługę AG Bay Surf pobiera się z góry.
 13. W przypadku przekroczenia opłaconego wcześniej limitu czasowego korzystania ze sprzętu lub usług, AG Bay Surf pobiera dodatkową opłatę zgodnie z przedstawionym cennikiem.
 14. Wypożyczenie sprzętu następuje jedynie po wstępnym przeszkoleniu przez pracownika AG Bay Surf, lub po wcześniejszym odbyciu kursu w AG Bay Surf.
 15. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf są zobowiązane nosić kamizelkę asekuracyjną.
 16. W czasie korzystania z usług AG Bay Surf klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania.
 17. Uczestnik szkolenia oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 18. Osoba korzystająca z usług AG Bay Surf oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i innego rodzaju środków odurzających.
 19. Pracownik AG Bay Surf może odmówić prowadzenia zajęć lub wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn niż powyżej podane (np. zbyt trudnych warunków atmosferycznych).
 20. Zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie AG Bay Surf
 21. AG Bay Surf nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiona na jego terenie.
 22. Wykupione pakiety ważne są od dnia zakupu do 25 sierpnia bieżącego roku kalendarzowego. Niewykorzystany pakiet traci ważność z dniem 25 sierpnia bieżącego roku. Pakiety pozostają w posiadaniu AG Bay Surf
 23. W przypadku wypożyczania sprzętu poza teren szkoły AG Bay Surf lub opuszczania akwenu pływania pobiera się kaucję za sprzęt w ustalonej przez pracownika AG Bay Surf wysokości.
 24. Osoby pełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf obowiązane są wypełnić i podpisać druk oświadczenie akceptując w/w regulamin. Za osoby niepełnoletnie druk oświadczenie wypełniają rodzice, opiekunowie.

Cennik wypożyczalni

Nazwa
1h
dzień
Komplet szkoleniowy windsurfing
50 zł
300 zł / os
Deska sup z wiosłem
35 zł
210 zł / os
Rowery trekkingowe (grupy)
35 zł (pół dnia)
50 zł