Oferta

Szkolenia indywidualne i grupowe

Prowadzimy zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. O ile te pierwsze zdecydowanie odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu, o tyle te drugie podlegają bardziej elastycznej umowie pomiędzy instruktorem i kursantem.

To zwykle ten ostatni podejmuje ostateczną decyzję zarówno o ilości wykupionych godzin, jak i o konkretnych godzinach rozpoczynania zajęć. W ten sposób staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy z rozmaitych powodów nie zawsze mogą dostosować swój czas do wymogów kursu grupowego.

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i (a może przede wszystkim) część praktyczną.
Pamiętajmy również, że windsurfing to nie tylko umiejętności i sposób na aktywne spędzanie czasu. To także postawa etyczna (zasady fair play), której zawsze powinniśmy być wierni, i to od najmłodszych lat…

Kontakt: 514173318

Cennik windsurfing

Początkujący
1h
6h
10h
1 osoba
150 zł/os.
820 zł/os.
1250 zł/os.
2 osoby
125 zł/os.
680 zł/os.
1050 zł/os.
3 osoby
110 zł/os.
610 zł/os.
940 zł/os.
4 osoby
80 zł/os.
440 zł/os.
680 zł/os.
5 osób
60 zł/os.
330 zł/os.
510 zł/os.
6-7 osób
50 zł/os.
280 zł/os.
440 zł/os.

Szkolenia - kitesurfing

Początkujący
1h
6h
10h
1 osoba
210 zł/os.
1150 zł/os.
1850 zł/os.
2 osoby
160 zł/os.
900 zł/os.
1400 zł/os.
3 osoby
140 zł/os.
800 zł/os.
1250 zł/os.
Grupa 4-5 os.
----
550 zł/os.
700 zł/os.
FunWind 4-5os. (kite/wind/sup w zależności od warunków)
----
----
600 zł/os.

Szkolenia - wing

Początkujący
1h
6h
10h
1 osoba
240 zł/os.
1300 zł/os.
2000 zł/os.
2 osoby
200 zł/os.
1200 zł/os.
1750 zł/os.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOŁY  I WYPOŻYCZALNI WINDSURFINGOWEJ/KITESURFINGOWEJ AG BAY SURF

 1. Lekcja indywidualna z instruktorem trwa 55 minut.
 2. Windsurfingowa lekcja grupowa dotyczy grupy 6 -7 osób natomiast kitesurfingowa 4-5 osób wraz z 1 instruktorem. Zajęcia grupowe kończą się 15 minut przed czasem w celu zebrania grupy i zdania sprzętu.
 3. Osoby korzystające z usług AG Bay Surf zobowiązane są przynieść nad wodę oraz odnieść na bazę przydzielony im sprzęt.
 4. W przypadku spóźnienia się lub nie przyjścia klienta na zajęcia, AG Bay Surf nie zwraca kosztów za usługi. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut sprzęt przydzielony uczestnikowi może być wykorzystany przez szkołę AG Bay Surf.
 5. W przypadku rezygnacji lub odwołaniu zajęć z powodu zdarzeń losowych (brak odpowiednich warunków wietrznych, burza itp.) wystawiony zostaje voucher na kwotę zadatku, możliwy do wykorzystania w innym wybranym terminie. Voucher może zostać wykorzystany również na inne usługi szkoły AG Bay Surf. Voucher jest ważny do 25 sierpnia bieżącego roku.
 6. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Za osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 7. Osoby pełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf żeglują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf żeglują na odpowiedzialność rodziców, bądź opiekunów.
 8. Osoby korzystające z usług wypożyczalni AG Bay Surf zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
 9. Osoba korzystająca z usług AG Bay Surf zobowiązana jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu, jeżeli podczas użytkowania spowodowała szkodę, która nie wynikała z wady fabrycznej sprzętu lub wyeksploatowania, a z niewłaściwego jego wykorzystania.
 10. Opłatę za wybraną usługę AG Bay Surf pobiera się z góry w momencie dokonania rezerwacji lub pierwszego dnia szkolenia.
 11. Lekcja może być odwołana przez kursanta w dniu poprzedzającym  zaplanowane zajęcia, w przeciwnym razie będzie ona normalnie płatna.
 12. W przypadku przekroczenia opłaconego wcześniej limitu czasowego korzystania ze sprzętu lub usług, AG Bay Surf pobiera dodatkową opłatę zgodnie z przedstawionym cennikiem, za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. Wypożyczenie sprzętu następuje jedynie po wstępnym przeszkoleniu przez pracownika AG Bay Surf, lub po wcześniejszym odbyciu kursu w AG Bay Surf.
 14. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystające z usług AG Bay Surf są zobowiązane nosić kamizelkę asekuracyjną. Nie przestrzeganie tej zasady będzie skutkowało wydaleniem z zajęć.
 15. W czasie korzystania z usług AG Bay Surf klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania.
 16. Uczestnik szkolenia oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w zajęciach rekreacyjnych.
 17. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika AG Bay Surf. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 18. Osoba korzystająca z usług AG Bay Surf oświadcza, iż nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i innego rodzaju środków odurzających.
 19. Pracownik AG Bay Surf może odmówić prowadzenia zajęć lub wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn niż powyżej podane (np. zbyt trudnych warunków atmosferycznych).
 20. Uczestnik szkolenia może wykonywać jedynie ćwiczenia zatwierdzone przez instruktora. Odmowa wykonywania ćwiczeń zalecanych przez instruktora następuje na wyłączne ryzyko uczestnika szkolenia.
 21. Na okres trwania szkolenia, każdy kursant zobowiązany jest do samodzielnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.
 22. AG Bay Surf nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiona na jego terenie.
 23. Wykupione pakiety ważne są od dnia zakupu do 25 sierpnia bieżącego roku kalendarzowego. Niewykorzystany pakiet traci ważność z dniem 25 sierpnia bieżącego roku. Pakiety pozostają w posiadaniu AG Bay Surf
 24. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach kitesurfingowych jest minimalna waga uczestnika 30 kg, natomiast w szkoleniach windsurfingowych ukończone 8 lat. W przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo zgoda rodzica lub opiekuna.
 25. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach szkoły AG Bay Surf jest równoznaczne z zapoznanie się i akceptacją z niniejszego regulaminu.

Cennik wypożyczalni

Nazwa
1h
dzień
Mega SUP (6 osobowy)
150 zł
--
Deska sup z wiosłem
50 zł
200
Rowery trekkingowe (grupy)
40 zł (pół dnia)
60 zł